Jeg fullførte fysioterapistudiene mine i 2001 (Catholic University of San Antonio of Murcia – UCAM).

Jeg utdannet meg i osteopati ved School of Osteopathy i Madrid (2001-2004) og studerer som Master i osteopati og manuell terapi ved det katolske universitetet i San Antonio i Murcia UCAM- (2006-2008).

Med en grad i fysioterapi har jeg utviklet undervisningsaktiviteten min ved universitetet (UCAM) fra 2001 til i dag.

 

Jeg er lærer i forskjellige postgraduate gradskurs i osteopati og manuell terapi (European University of Madrid, Catholic University San Antonio of Murcia, Osteopathic School of Milan).

Jeg er ferdig utdannet i Miofascial Induction, TUPIMEK-(Nivå 1, 11,111 og en postgraduate Specialization in Somato - Emotional) og jeg er også treningskoordinator i Miofascial Induction, TUPIMEK – hovedkvarter Murcia fra 2010 til i dag.

Jeg har deltatt på en rekke kongresser og konferanser innen fysioterapi og manuell terapi.

Jeg jobber for tiden i SOMAT hvor jeg har vært meddirektør siden 2006.